Livrete de Familie

LIVRETUL DE FAMILIE

 

ELEMENTELE LIVRETULUI DE FAMILIE

 

LIVRETUL DE FAMILIE ESTE CONSTITUIT PRIN REUNIREA EXTRSELOR DIN CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ , PRECUM ŞI DIN PREVEDERILE UNOR HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI SAU ADMINISTRATIVE .

 

ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 

LIVRETUL DE FAMILIE SE ELIBEREAZĂ :

-          SOŢILOR , DE CĂTRE SERVICIUL DE STARE CIVILĂ AL PRIMĂRIEI CARE OFICIAZĂ CĂSĂTORIA ;

-          MAMEI SAU TATĂLUI CARE NU SUNT CĂSĂTORIŢI , DACĂ DOMICILIAZĂ ÎMPREUNĂ CU COPII :

-          PERSOANEI CARE ADOPTĂ , I SE ÎNCREDINŢEAZĂ SAU I SE DĂ ÎN PLASAMENT FAMILIAL UN COPIL .

 

DOCUMENTE CE SUNT NECESARE PENTRU ELIBERAREA LA CERERE A LIVRETULUI DE FAMILIE

 

-          CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ;

-          ACTELE DE IDENTITATE ALE SOŢILOR ;

-          CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR ;

-          CERTIFICATELE DE DECES AL UNUIA DINTRE SOŢI SAU ALE COPIILOR ;

-          HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ PRIVIND DESFACEREA CĂSĂTORIEI , DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ ;

-          DOCUMENTELE CARE ATESTĂ MODIFICAREA RELAŢIILOR DE AUTORITATE PARENTALĂ  , ADOPŢIE , DUPǍ CAZ , PLASAMENT FAMILIAL SAU ÎNCREDINŢARE

 

ACTUALIZAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 

1. ESTE OBLIGATORIE ŞI SE REALIZEAZĂ DE SERVICIUL DE STARE CIVILĂ AL PRIMĂRIEI ÎN A CĂREI RAZĂ TERITORIALĂ ARE DOMICILIUL REPREZENTANTUL FAMILIEI .

2. SE REALIZEAZĂ LA CEREREA REPREZENTANTULUI FAMILIEI PENTRU ORICE SITUAŢIE APĂRUTĂ ULTERIOR EMITERII LIVRETULUI DE FAMILIE CARE SE REFERĂ LA NAŞTEREA UNUI COPIL , DECESUL UNEI PERSOANE DIN FAMILIE , SCHIMBAREA NUMELULUI ŞI/SAU A PRENUMELUI CA URMARE A DIVORŢULUI SOŢILOR , PREVEDERILOR UNOR HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI SAU ADMINISTRATIVE CARE CONDUC LA MODIFICAREA RELAŢIILOR DE AUTORITATE PARENTALĂ .

 

OBLIGAŢIILE TITULARULUI LIVRETULUI DE FAMILIE

 

1. SǍ-L PĂSTREZE ŞI SĂ EVITE PIERDEREA , DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ;

2. SǍ NU FACǍ MODIFICĂRI , ADĂUGIRI SAU MENŢIUNI DIN PROPRIE INIŢIATIVĂ ;

3. SǍ NU ÎL ÎNCREDINŢEZE PERSOANELOR NEAUTORIZATE ORI SĂ ÎL DEA SPRE PĂSTRARE SAU ÎN GAJ.