Eliberare certificate

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ SE ELIBEREAZĂ PERSOANELOR ÎNDREPTĂŢITE , ÎN MOD GRATUIT , ODATĂ CU ÎNTOCMIREA UNUI ACT ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE , CĂSĂTORIE , DECES) SAU ULTERIOR PE BAZĂ DE CERERE , CU PLATĂ .

 

PERSOANELE CĂRORA LI SE POT ELIBERA DUPLICATE DE STARE CIVILĂ :

 

-          TITULARILOR ACTELOR DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE , CĂSĂTORIE ) ;

-          SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR , DESCENDENŢILOR (MOŞTENITORILOR) REPREZENTANTULUI LEGAL SAU DECLARANTULUI ÎN CAZUL ACTELOR DE DECES ;

-          UNUIA DINTRE PĂRINŢII MINORULUI SUB 14 ANI SAU REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA (TUTORE SAU CURATORE) ;

-          UNUI ÎMPUTERNICIT AL TITULAR PRIN PROCURĂ NOTARIALĂ ;

-          AVOCATULUI TITULARULUI ACTULUI DE STARE CIVILĂ PRIN PROCURĂ AVOCAŢIONALĂ .

 

ACTELE ŞI DOCUMENTELE CE VOR FI PREZENTATE LA BIROUL DE STARE CIVILĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ :

 

-          CARTEA/BULETINUL DE IDENTITATE , VALABIL ;

-          CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE , VALABILĂ ;

-          DECIZIA DE NUMIRE ÎN CALITATEA DE TUTORE SAU CURATORE ÎN CAZUL

REPREZENTANTULUI LEGAL ;

-          PROCURA NOTARIALĂ SAU AVOCAŢIONALĂ DUPĂ CAZ ;

-          PAŞAPORTUL PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ,

CETĂŢENII STRĂINI ŞI APATRIZII CARE AU ACTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA ;

-          CARNETE DE IDENTITATE ŞI LEGITIMAŢII PROVIZORII PENTRU CETĂŢENII

STRĂINI CU DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA ÎN ROMÂNIA .

 

PERSOANELE CU DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA ÎN STRĂINĂTATE , CARE AU ACTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA , POT SOLICITA PROCURAREA CERTIFICATELOR CORESPUNZĂTOARE FIE PE CALE DIPLOMATICĂ , ADRESÂNDU-SE ÎN ACEST SENS AMBASADEI SAU CONSULATULUI CE APARŢINE STATULUI ROMÂN DIN ŢARA UNDE ÎŞI AU DOMICILIUL , FIE PRIN ÎMPUTERNICIT PRIN PROCURĂ SPECIALĂ .