Decese

COMPETENŢA ÎNREGISTRǍRII DECESULUI

ACTUL DE DECES SE ÎNTOCMEŞTE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI , ORAŞULUI , COMUNEI ÎN A CĂREI RAZĂ TERITORIALĂ S-A PRODUS DECESUL .

 

TERMENUL DE DECLARARE A DECESULUI

DECLARAŢIA DE DECES SE FACE VERBAL , ÎN TERMEN DE 3 (TREI) ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRTII DIN VIAŢĂ A PERSOANEI , TERMEN ÎN CARE SE CUPRINDE ATÂT ZIUA ÎN CARE S-A PRODUS DECESUL , CÂT ŞI ZIUA ÎN CARE SE FACE DECLARAŢIA .

CÂND DECESUL SE DATOREAZǍ UNEI SINUCIDERI , UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE , PRECUM ŞI ÎN CAZUL GǍSIRII UNUI CADAVRU , DECLARAŢIA SE FACE ÎN TERMEN DE 48 (PATRUZECI ŞI OPT) DE ORE , SOCOTIT DIN MOMENTUL DECESULUI SAU AL GǍSIRII CADAVRULUI .

ATENŢIE = ÎN CAZUL ÎN CARE DECESUL NU A FOST DECLARAT ŞI ÎNREGISTRAT ÎN TERMENELE LEGALE , ÎNTOCMIREA ACTULUI DE DECES SE FACE NUMAI CU APROBAREA PARCHETULUI .

 

DECLARAREA DE DECESULUI

DECLARAŢIA DE DECES SE FACE CĂTRE MEMBRII FAMILIEI DECEDATULUI , IAR ÎN LIPSA ACESTORA , DE CĂTRE COLOCATARI , VECINI, ADMINISTRATORUL IMOBILULUI , MEDICUL SAU ALT CADRU DIN UNITATEA SANITARĂ UNDE S-A PRODUS DECESUL .

 

ACTE NECESARE

ODATǍ CU DECLARAŢIA DE DECES , DECLARANTUL VA DEPUNE :

-          CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI , ÎNTOCMIT ŞI SEMNAT DE MEDICUL DE FAMILIE ÎN CARE TREBUIE CONSEMNATǍ CAUZA DECESULUI FǍRǍ PRESCURTǍRI ;

ATENŢIE = CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR TREBUIE SǍ AIBǍ ŞTAMPILA , PARAFA ŞI SEMNǍTURA MEDICULUI DE FAMILIE .

-          ACTUL DE IDENTITATE A PERSOANEI DECEDATE (CARTE/BULETIN DE IDENTITATE)

-          CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL CELUI DECEDAT ;

-          CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL CELUI DECEDAT , DACǍ ESTE CAZUL ;

-          ACTUL DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI (CARTE/BULETIN DE IDENTITATE) ;

-          LIVRETUL MILITAR .

 

DACǍ DECLARANTUL NU POATE PREZENTA ACTUL DE IDENTITATE ŞI CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ ALE CELUI DECEDAT , VA DECLARA , ÎN SCRIS , MOTIVUL NEPREZENTǍRII ŞI DATELE DE STARE CIVILǍ ALE ACESTUIA .

ACTUL DE IDENTITATE AL CELUI DECEDAT (CARTE/BULETIN DE IDENTITATE ) SE REŢINE ODATǍ CU DECLARAREA DECESULUI .

 

ADEVERINŢA DE ÎNHUMARE SAU INCINERARE

          DUPǍ ÎNTOCMIREA ACTULUI DE DECES , OFIŢERUL DE STARE CIVILǍ ELIBEREAZǍ DECLARANTULUI O ADEVERINŢǍ DE INHUMARE SAU INCINERARE A CADAVRULUI , CE VA FI PREZENTATǍ DE CǍTRE DECLARANT SAU FAMILIA CELUI DECEDAT LA ADMINISTRAŢIA CIMITIRULUI (SAU PREOTULUI ) SAU A CREMATORIULUI .