Naşteri

COMPETENŢA ÎNREGISTRǍRII NAŞTERII

NAŞTEREA SE ÎNREGISTREAZĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI , ORAŞULUI SAU COMUNEI ÎN A CĂREI RAZĂ TERITORIALĂ S-A PRODUS .

 

TERMENUL PENTRU DECLARAREA NAŞTERII

 

  • 15 (CINSPREZECE) ZILE DE LA DATA NAŞTERII , PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU ŞI AFLAT ÎN VIATǍ
  • 3 (TREI) ZILE DE LA DATA NAŞTERII , PENTRU COPILUL NĂSCUT MORT ;
  • 24 (DOUĂZECI ŞI PATRU) DE ORE DE LA DATA DECESULUI , PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU CARE A DECEDAT ÎNĂUNTRUL TERMENULUI DE 15 (CINSPREZECE) ZILE ;

ATENŢIE = DACǍ NASTEREA NU A FOST DECLARATĂ ÎN TERMENUL LEGAL DE 15 (CINSPREZECE) ZILE EA VA PUTEA FI TOTUŞI ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ , NUMAI CU APROBAREA PRIMARULUI , DAR NU MAI TÂRZIU DE 1 (UN) AN DE ZILE DE LA DATA NAŞTERII .

            DACĂ NAŞTEREA NU A FOST DECLARATĂ TIMP DE 1 (UN) AN DE ZILE , ÎNREGISTRAREA SE VA FACE NUMAI PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCǍ , DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ .

 

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII NAŞTERII

 

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII SE FACE PE BAZA DECLARAŢIEI VERBALE DATE ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ DE CĂTRE ORICARE DIN PĂRINŢI , IAR DACĂ , DIN DIFERITE MOTIVE , NU O POT FACE OBLIGAŢIA DECLARĂRII REVINE MEDICULUI , PERSOANELOR CARE AU FOST DE FAŢĂ LA NAŞTERE , RUDELOR ORI VECINILOR CARE AU LUAT CUNOŞTINŢĂ DESPRE NAŞTEREA COPILULUI .

 

ACTE NECESARE

 

  • CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII , ÎNTOCMIT PE FORMULAR TIP
  • CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI ACTUL DE IDENTITATE AL MAMEI ŞI AL TATĂLUI (ACT DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI , DACĂ NAŞTEREA NU ESTE DECLARATĂ DE MAMĂ) ;
  • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PǍRINŢILOR COPILULUI , DACĂ ACEŞTIA SUNT CĂSĂTORIŢI ;

ATENŢIE = CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII TREBUIE SǍ FIE ŞTAMPILAT , PARAFAT ŞI SEMNAT DE MEDIC .

 

DACĂ PĂRINŢII COPILULUI NU SUNT CĂSĂTORIŢI DAR COPILUL ESTE REZULTATUL RELAŢIILOR DINTRE CEI DOI , ACEŞTIA SE VOR PREZENTA LA BIROUL DE STARE CIVILĂ UNDE S-A PRODUS NAŞTEREA ÎMPREUNĂ UNDE VOR DA O DECLARAŢIE.

ÎN ACESTĂ DECLARAŢIE TATĂL COPILULUI RECUNOAŞTE CĂ ESTE AL LUI COPILULUI A CĂRUI NAŞTERE URMEAZĂ A FI ÎNREGISTRATĂ ŞI DOREŞTE CA ACESTA SĂ-I POARTE NUMELE DE FAMILIE IAR MAMA RECUNOAŞTE CǍ ACESTA ESTE TATĂL COPILULUI ŞI ESTE DE ACORD CA NUMELE DE FAMILIE AL TATĂLUI SǍ FIE PURTAT DE CĂTRE COPIL .