Consiliul local

Consiliul Local al comunei Oșești are 13 membrii, din 5 partide politice :
3 membri din Partidul Democrat Liberal (PDL), 3 membri din Paridul Natinal Liberal (PNL), 5 membri din Partidul Social Democrat din România (PSD), 1 membru din Partidul Ecologist Roman (PER) si 1 membru din Partidul Popurului Dan Diaconescu (PPDD)

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade ale lunii. La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.

Componenţa Consiliului Local Oșești:

 1. Alexandroaie Didi – PNL
 2. Ilascu Daniel – PSD
 3. Machidon Catalin – PSD
 4. Mititelu Costache – PSD
 5. Marin Constantin – PSD
 6. Hordilă Vasile – PSD
 7. Popitanu Ianovici PNL
 8. Irimia Oana Valin – PNL
 9. Aporcaritei Gheorghe – PDL
 10. Rusu Romica – PDL
 11. Lupu Mihai – PDL
 12. Aruxandei Iustin – Calin- PER
 13. Chelaru Ion – PPDD

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

 • deces
 • demisie
 • incompatibilitate
 • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
 • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
 • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
 • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
 • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.